Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде жобаларды субсидиялау шарттары
Қатысушылар Өз жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері
Саласы Салалық шектеулерсіз (ҚР КК 4-тармағында көрсетілген сауда мен қызмет түрлерін қоспағанда)
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы Бір кәсіпкер үшін 7 млрд.теңгеден аспауға тиіс және онымен аффилиирленген тұлғалардың/компаниялардың кредиті/қаржылық лизинг шарты бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.
Субсидиялау мөлшері ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды
Несиелеу мерзімі 1. инвестицияларға бағытталғандар субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;
2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылды құрайды
Қайта қаржыландыру

8 жылдан аспайтын мерзімге

  

 
Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде субсидиялар беру тетігі

Кәсіпкер Банкке/Даму Банкіне/Лизингтік компанияға (бұдан әрі ЕДБ/ҚДБ/ЛК)жүгінеді;

 • ЕДБ / ҚДБ / ЛК жобаның қаржы-экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді;
 • Оң шешім қабылданған жағдайда үш жұмыс күні ішінде кәсіпкерге "ДАМУ"Қорын хабардар ете отырып, жобаны кредиттеуге/қаржы лизингі шартын жасасуға дайындығы туралы жазбаша жауап жібереді.;
 • ЕДБ/ҚДБ/ЛК оң шешімі бар кәсіпкер осы субсидиялау қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен "ДАМУ" қорына жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді;
 1. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік (кәсіпкердің қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылған көшірме, дара кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;
 2. кәсіпкер жобасын іске асырудың бизнес-жоспары;
 3. сұрау салынатын кезең үшін салық берешегінің жоқтығы туралы салық органынан анықтама
 4. тауарлардың Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына өткізілуін растайтын тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелері;
 5. Банктің/Даму банкінің/лизингтік компанияның кредит беру/қаржы лизингі шартын жасасу немесе кәсіпкердің кредиті/қаржы лизингі шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету мүмкіндігі туралы Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін талаптармен оң шешімі бар хаты.
 • Құжаттар пакеті толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайларда, "ДАМУ" Қоры 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды пысықтау үшін ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ЕДБ/ҚДБ/ЛК/кәсіпкерге қайтарады. Құжаттар топтамасы бойынша кемшіліктер болмаған жағдайда, "ДАМУ" Қоры кәсіпкердің жобасын "ДАМУ"қоры уәкілетті органның отырысына шығарады.
 • Кәсіпкердің жобасын уәкілетті орган "ДАМУ" Қоры құжаттар топтамасымен ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде қарайды;
 • "Даму" қоры уәкілетті орган шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде "ДАМУ"Қоры:

Рәсімдейді;

Хаттамаға қол қояды;

Оң / теріс шешім болған жағдайда-ЕДБ/ҚДБ/ЛК/кәсіпкерге ілеспе хаты бар хаттамадан үзінді жібереді;

"ДАМУ" қоры уәкілетті органның оң шешімінің қолданылу мерзімі "ДАМУ"қоры уәкілетті орган қабылдаған күннен бастап 6 айды құрайды.

 Кәсіпкердің бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық өтінім беру тәртібі

Кәсіпкер электрондық өтінімді "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы береді, оған мынадай электрондық құжаттар топтамасы қоса беріледі:

 1. кәсіпкердің жобасын іске асырудың бизнес-жоспары Не жоба бойынша сараптамалық қорытынды (техникалық-экономикалық қорытынды/Банктің/Лизингтік компанияның тиісті қызметкерінің экономикалық қорытындысы). Бұл құжаттар болмаған жағдайда, жобаның мәнін ашатын басқа да құжаттар);
 2. тауарлардың Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына өткізілуін растайтын тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда);
 3. бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда кредит беру/қаржы лизингі шартын жасасу немесе кәсіпкердің кредиті/қаржы лизингі шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар ЕДБ/ҚДБ/ЛК хатының сканерленген көшірмесі.
 4. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі бойынша, оның ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік және дара кәсіпкерді, кәсіпкерлік субъектісінің санатын тіркеу туралы хабарлама бойынша мәліметтер, бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екендігі туралы мәліметтер "электрондық үкімет"шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы автоматты түрде айқындалады.

Кәсіпкер құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, ақпараттық жүйе өтінімді тіркеуден бас тартады.

Кәсіпкердің электрондық өтінімі ақпараттық жүйе арқылы мақұлданған жағдайда, мынадай іс-әрекеттер жүзеге асырылады:

1) тіркелген өткенді бағдарлама шарттарына сәйкес "ДАМУ" Қорының қарауына жіберу;

2) "Даму" Қорының кәсіпкердің келіп түскен өтінімін қарауы.

 • "ДАМУ" Қоры өтінім тіркелген күннен бастап материалдарды 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.
 • Кәсіпкер және (немесе) ұсынылған материалдар бағдарламаның шарттарына сәйкес келмеген жағдайда, "ДАМУ" Қоры дәлелді бас тартуды жібереді.
 • Кәсіпкер және (немесе) ұсынылған материалдар бағдарлама шарттарына сәйкес келген жағдайда, электрондық өтінім құжаттардың толық топтамасымен бірге "ДАМУ"Қорының уәкілетті органының қарауына жіберіледі.
 • Кәсіпкерлердің өтінімдерін уәкілетті органның қарау тәртібі "ДАМУ" Қоры субсидиялау қағидаларының 7-тарауында регламенттелген.
 • "ДАМУ" қоры уәкілетті органның шешімі "ДАМУ"қоры уәкілетті органның шешімі шыққан күннен бастап 6 ай қолданылу мерзімімен тиісті хаттамамен ресімделеді.
 • "ДАМУ" қоры ақпараттық жүйе арқылы тиісті хатпен хаттаманың үзіндісін жүктейді және Кәсіпкерге электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында "жеке кабинетке" жібереді. Сонымен бір мезгілде "ДАМУ" Қоры хаттамадан үзінді көшірмені ЕДБ/ҚДБ/ЛК ілеспе хатымен бірге жібереді.

ДАМУ Қоры бағдарламаларының таныстырылымы

Заказать звонок

Отправить

+

Оставить заявку

Отправить

+
Написать в WhatsApp